CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH

1. Thời Hạn Bảo Hành:

a. Thời Hạn Bảo Hành:

  • Tất cả các trạm sạc xe điện do chúng tôi cung cấp được bảo hành trong khoảng thời gian 24 tháng kể từ ngày mua hàng ban đầu.

2. Phạm Vi Bảo Hành:

a. Bảo Hành Cho Cả Trạm AC và DC:

  • Chính sách bảo hành áp dụng cho cả hai loại trạm sạc AC (điện xoay chiều) và DC (điện một chiều).

b. Lỗi Kỹ Thuật:

  • Bảo hành áp dụng cho các lỗi kỹ thuật do sản xuất hoặc lỗi cấu hình của trạm sạc.

3. Quyền Lợi của Khách Hàng:

a. Sửa Chữa hoặc Thay Thế:

  • Trong thời gian bảo hành, chúng tôi cam kết sửa chữa hoặc thay thế các linh kiện hoặc trạm sạc bị lỗi miễn phí.

b. Hỗ Trợ Kỹ Thuật:

  • Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật để giải quyết mọi vấn đề hoặc sự cố liên quan đến trạm sạc.

4. Điều Kiện Bảo Hành:

a. Bảo Hành Không Bao Gồm:

  • Bảo hành không áp dụng cho việc sử dụng sai quy định, tự ý can thiệp, hoặc thiệt hại do lý do ngoại lệ.

b. Kiểm Tra và Xác Minh:

  • Khách hàng cần cung cấp bằng chứng về việc mua hàng, chẳng hạn như hóa đơn hoặc phiếu mua hàng, để kiểm tra và xác minh thời hạn bảo hành.

5. Quyền Thay Đổi Chính Sách:

a. Thay Đổi Chính Sách Bảo Hành:

  • Chúng tôi có quyền điều chỉnh và thay đổi Chính Sách Bảo Hành này mà không cần thông báo trước.
  • Việc sử dụng tiếp theo của bạn sẽ được xem xét là sự đồng ý với các điều khoản và điều kiện mới.

Chúng tôi hi vọng rằng Chính Sách Bảo Hành này sẽ giúp bạn hiểu rõ quyền lợi của mình khi sử dụng trạm sạc xe điện của chúng tôi. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ bảo hành. Chúng tôi sẽ luôn nỗ lực để đảm bảo rằng trạm sạc của bạn hoạt động ổn định và đáp ứng nhu cầu của bạn.