CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân:

a. Thông Tin Cá Nhân Thu Thập:

Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, sử dụng trạm sạc, hoặc tương tác với chúng tôi qua các kênh trực tuyến và offline.
Thông tin cá nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại, và thông tin thanh toán.
b. Thông Tin Tự Động Thu Thập:

Chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ tự động để thu thập thông tin như địa chỉ IP, loại trình duyệt, hệ điều hành, và các dữ liệu liên quan khác khi bạn truy cập trạm sạc.
2. Mục Đích Sử Dụng Thông Tin:

a. Xác Minh và Quản Lý Tài Khoản:

Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng để xác minh danh tính của bạn và quản lý tài khoản của bạn tại trạm sạc.
b. Dịch Vụ và Hỗ Trợ:

Thông tin cá nhân sẽ được sử dụng để cung cấp dịch vụ sạc xe điện và hỗ trợ liên quan đến sử dụng trạm sạc.
c. Thông Báo và Liên Lạc:

Chúng tôi có thể liên hệ với bạn qua email hoặc điện thoại để gửi thông báo, cập nhật dịch vụ, hoặc hỏi ý kiến của bạn.
d. Nghiên Cứu và Phát Triển:

Thông tin cá nhân có thể được sử dụng để nghiên cứu và phát triển các dịch vụ và tính năng mới.
3. Bảo Mật Thông Tin:

a. Bảo Mật Thông Tin:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng, hoặc tiết lộ thông tin.
Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật vật lý, điện tử và quản lý để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.

4. Chia Sẻ Thông Tin:

a. Chia Sẻ Thông Tin:

Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các đối tác hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi để cung cấp dịch vụ sạc xe điện hoặc các dịch vụ liên quan.
Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào khác mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu của pháp luật.
5. Quyền Của Bạn:

a. Truy Cập và Sửa Đổi Thông Tin:

Bạn có quyền truy cập thông tin cá nhân của bạn và sửa đổi nó bất kỳ lúc nào.
b. Hủy Đăng Ký:

Bạn có thể hủy đăng ký tài khoản của mình bất kỳ lúc nào và yêu cầu xóa thông tin cá nhân.
6. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật:

a. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật:

Chúng tôi có thể cập nhật và thay đổi Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian mà không cần thông báo trước.
Việc sử dụng tiếp theo của bạn tại trạm sạc sẽ được xem xét là sự đồng ý với các điều khoản và điều kiện mới.
Chúng tôi cam kết duy trì mức độ cao nhất về bảo mật thông tin cá nhân của bạn và tuân thủ các quy định về quyền riêng tư. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc điều kiện đặc biệt nào về Chính Sách Bảo Mật này.