ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Trách Nhiệm Cá Nhân:

a. Bạn chịu trách nhiệm cá nhân đối với mọi hoạt động và hành vi của mình tại trạm sạc.

b. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tai nạn, thương tích hoặc thiệt hại nào xảy ra tại trạm sạc.

Thời Hạn và Chấm Dứt:

a. Điều khoản sử dụng này có hiệu lực từ thời điểm bạn bắt đầu sử dụng trạm sạc và kéo dài cho đến khi bạn ngưng sử dụng hoặc chúng tôi chấm dứt tài khoản của bạn.

b. Chúng tôi có quyền chấm dứt tài khoản của bạn bất kỳ lúc nào nếu bạn vi phạm các điều khoản và điều kiện này.

Quyền Riêng Tư:

a. Chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin cá nhân của bạn theo chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

b. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các bên thứ ba theo quy định của pháp luật hoặc với sự đồng ý của bạn.

Sửa Đổi Điều Khoản:

a. Chúng tôi có quyền sửa đổi các điều khoản và điều kiện này mà không cần thông báo trước.

b. Việc sử dụng tiếp theo của bạn tại trạm sạc sẽ được xem xét là sự đồng ý với các điều khoản sửa đổi.

Liên Hệ:

a. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc khiếu nại nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ được cung cấp trên trang web của chúng tôi.

An Toàn:

a. Hãy luôn duy trì an toàn khi sử dụng trạm sạc. Không được thực hiện các hành động nguy hiểm hoặc gây nguy cơ cho người khác.

b. Không nên để bất kỳ vật liệu gây cháy nổ nào trong phạm vi gần trạm sạc. c. Hãy sử dụng thiết bị sạc theo hướng dẫn của nhà sản xuất và tuân thủ các hướng dẫn an toàn cụ thể của trạm sạc.

Đăng Ký:

a. Để sử dụng trạm sạc của chúng tôi, bạn cần đăng ký tài khoản và cung cấp thông tin liên hệ chính xác.

b. Bạn phải tuân thủ mọi quy định đăng ký và xác thực tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi.

Phí Sử Dụng:

a. Sử dụng trạm sạc có thể có phí, và bạn phải trả tất cả các khoản phí áp dụng theo các điều khoản thanh toán được quy định.

b. Chúng tôi có quyền điều chỉnh và thay đổi cấu trúc phí mà không cần thông báo trước.

Bảo Trì:

a. Trạm sạc có thể bị ngừng hoạt động tạm thời để thực hiện bảo trì hoặc sửa chữa. Chúng tôi sẽ cố gắng thông báo trước nếu có thể.

b. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát nào do việc ngừng hoạt động trạm sạc.

Vui lòng đọc và hiểu kỹ các điều khoản và điều kiện này trước khi sử dụng trạm sạc xe điện của chúng tôi. Việc sử dụng dịch vụ của chúng tôi sẽ được xem xét là sự đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện này. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ có một trải nghiệm sử dụng thuận lợi và an toàn tại trạm sạc của chúng tôi.