Sạc xe điện ô tô Aurora 7KWSTAR CHARGE cổng Type 2

Sạc xe điện ô tô Aurora 7KW STAR CHARGE cổng Type 2 – CHÍNH HÃNG là dòng sạc 7.4kw/32A